Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Privacy policy

Ние сме East Side RolePlay ("ние", "нашето", "нас"). Ние сме посветени на тоа да ја заштититиме и почитуваме Вашата приватност. Доколку имате прашања во врска со Вашата приватност, Ве замолуваме да не контактирате.

Имформациите кои ги поседуваме за Вас

Информациите ги вклучуваат:

  • Вашето име или вашиот nickname.
  • Вашата емаил адреса.
  • Вашата ИП адреса.

Другите информации кои ги добиваме можат да бидат зачувани доколку вие одлучите да ги споделите, како на пример полињата на вашиот профил.

Зачувани се некои или пак сите информации во следните случаи:

  • Се регистрирате како одреден член на форумот.
  • Ја потполните нашата контакт форма.
  • Додека го прелистувате форумот. Проверете "Cookie policy" подолу.
  • Ги потполните полињата за информации на профилот.

Како Вашите информации се користени

Можете да ги искористиме вашите информации на следните начини:

  • Со цел да Ве регистрираме како член на нашиот форум, со цел да придонесете во содржина на форумот.
  • Како би Ве известиле за потврда за активација на акаунт преку емаил адреса.
  • Вашата IP адреса постојано се следи на форумот кога вршите одредени акции. Вашата IP никогаш нема да биде објавена јавно.

Други начини да се искористат Вашите информации.

Со цел да Ве известиме за активацијата на нашиот форум што е релевантно за Вас, од време на време можеби треба да ги контактираме сите членови за важни информации како на пример новости или информации, преку Вашиот емаил. Може да го одобрите или да не го одобрувате во опции на Вашиот профил.

Ја собираме Вашата не-персонална идентификациона информација за Вас со цел за Вашата интеракција со нашиот форум. Овие информации може да вклучуваат технички информации за Вашиот веб прелистувач или видот на уред кој го користите. Овие информации може да бидат искористени само во цели на одржување на аналитика и следење на бројот на посетувачи на нашиот форум.

Одржување на Вашите информации сигурни

Ние сме посветени кон тоа да се осигураме дека сите информации кои ни ги доставувате се заштитени. Со цел да се превентира неавторизиран пристап, мора да бидат искористени валидни постапки и процедури за да се заштитат сите информации кои ги добиваме.

Cookie policy

Cookies се мали текст документи, кои ги поставуваме ние на Вашиот компјутер и ни дозволува да пружиме потполна функционалност на нашиот форум, како функцијата да се логирате или да се запомнат одредени информации и преференци.

Имаме детална cookie policy и повеќе информации за cookies кои ги поставуваме на овој форум.

Права

Имате право на персоналните информации кои ги добиваме од Вас како и да добиете копија од нив. За тоа да го направите, Ве замолуваме да не контактирате. Доколку сметате дека некоја информација која ја псоедуваме е некомплетна или невистинита, исто така може да не контактиратетака што би ја дополниле или корегирале информацијата.

Исто така имате право да побарате одредена информација да биде избришана од вашата персонална историја на информации. За таа цел, ве замолуваме да не контактирате доколку сакате нешто да биде избришано.

Прифаќање на правилата

Континуираната употреба на нашиот форум означува прифаќање на овие правила. Ако не ги прифаќате правилата, тогаш не користете го овој форум. При регистрација, ќе побараме дополнително прифаќање на правилата за зачувување на приватноста.

Промени во правилата

Можеме и смееме да направиме промени во овие правила во секое време. Од Вас може да биде побарано да ги разгледате и повторно да ги прифатите информациите за овие правила ако се променат во иднина.

Top Bottom