Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent content by Kendrick_Vazquez

 1. Kendrick_Vazquez

  Zaenteresiran sam za rp ss tebe

  Zaenteresiran sam za rp ss tebe
 2. Kendrick_Vazquez

  Пријавувам буг.

  Гратис од тоа, пример пишуваш /rap 2, по 3 секунди анимацијата прекинува и треба да спамаш. Исто и за /gwalk 1/2 , по 3 секунди прекинува.
 3. Kendrick_Vazquez

  Пријавувам буг.

  Треба да се додади команда /low. И неколку бугови, има админ команди (/down,/up) и те става доле или одиш нагоре и се бугнуваш. Анимации не се спојуваат со објекти кај crenshaw, можеби и други места. -
 4. Kendrick_Vazquez

  Пријавувам буг.

  Кога одиш напред од автомобилот и пишуваш /hood автоматски те кика од сервер, исто се дешава со /window не работи ама не те кицка од сервер. -
 5. Kendrick_Vazquez

  Предлог-Нови Команди.

  Кога влеговме на серверот бета немаше многу команди што треба да се додадат, /help,/clear,/ame, и сите основни команди треба да се додадат , да се додади команда за да можиш да ги видиш сите команди.
Top Bottom