Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

San Andreas State Penal Law

Status
Not open for further replies.

meow

proud cat father
Staff member
Server Manager
Joined
Nov 20, 2019
Пораки
73


San Andreas State Penal Law
Основни одредби на казнениот законик​

Контекст 1: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (1.0-0.0Ч-1.0-0.8ЧЛ)
Контекст 2: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ВРЗ ИМОТ И КРИМИНАЛНО ПРОФИТИРАЊЕ (2.0-0.0-2.0-1.7ЧЛ)
Контекст 3: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ЈАВНА ПРИСТОЈНОСТ (3.0-0.0-3.0-10.00ЧЛ)
Контекст 4: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ЈАВНА ПРАВДА (4.0-0.0-40.20Ч)
Контекст 5: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ЈАВЕН МИР (5.0-00-5.0-0.4ЧЛ)
Контекст 6: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ (6.0-00-6.0-0.9ЧЛ)
Контекст 7: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ВРЗ ЈАВНИ НЕЗАВИСНИЦИ (7.0-00-7.0-0.5ЧЛ)
Контекст 8: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛО (8.0-00-8.0-0.8ЧЛ)
Контекст 9: ВОЗАЧКИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ (8.0-00-9.0-17ЧЛ)
Контекст 10: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА СМРТОНОСНО ОРУЖЈЕ (10.0-00-10.0-0.9ЧЛ)
Контекст 11: ДОДАТОЦИ НА КАЗНИ (1.0-00-10.0-0.9ЧЛ складно на прекшен став од ЧЛ 01.00-10.09)

(( Напомена од автор на темата, сите амандмани мора да вклучуваат предходна консултација со City Council, при што претставникот на врвот има тотално право по устав да постави вето на секое барање што е поставено или овозможено без прехдохна консултација за истото, воедно, секој quid pro quo за воведување на закон во корист на двете страни ќе резултира со казнување по кривичен законик, цитирам "(4)16. Корупција на јавна должнист" quo искористување на јавна должност ))​
 

meow

proud cat father
Staff member
Server Manager
Joined
Nov 20, 2019
Пораки
73


San Andreas State Penal Law
Контекст 1: КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА ПРОТИВ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ​

(1)01. Напад врз лице
Секоја личност која има намери, интенции и е моментално способен за извршување на кривичен прекршок, или претставува закана за вршење на криминал, воедно, врши таков додека е присутен и во можност за истото.

Степен на дејство: Кривичен прекршок
Казна: 15 - 40 минути


(1)02. Напад со огнено оружје
Напад со огнено оружје претставува акт на нанесување на повреда независно дали е директна или индиректна, со намера или без, од страна на индивидува која има во своја сопственост направа или оружје при што истата има способност да го предизвика горе наведеното.

Степен на дејство: Кривично дело
Казна: 60 - 180 минути


(1)03. Обид за убиство
Секое лице кое се обидува да изврши убиство или тешка неповратна штета врз физичката или менталната состојба на друга индивидуа

Степен на дејство: Кривично дело
Казна: 120 - 240 минути


(1)04. Физички напад
Под физички напад се смета секоја намерна и противзаконска употреба на сила или насилство преку физички контакт на друго лице. Доколку ваков кривичен прекршок се извршува врз членови на семејството, максимална казна треба да биде изречена.

Степен на дејство: Кривичен прекршок
Казна: 20 - 60 минути


(1)05. Криминални закани
Секое лице кое намерно се заканува дека ќе стори кривично дело што може да резултира во смрт или голема телесна повреда на друго лице направено вербално, писмено или со помош на електронска комуникациска направа, иако не е физички присутен до таа индивидуа, при што демонстрира постојан страв од нарушување на сопствената безбедност.

Степен на дејство: Кривичен прекршок
Казна: 20 - 50 минути


(1)06. Ненамерно убиство
Убиството е ненамерно одземање на животот на друга личност, со или без кавга или жар на страст.

Степен на дејство: Кривично дело
Казна: 120 - 210 минути

(1)07. Киднапирање
Кривичен акт кога едно лице влева страв, намерно и насилно краде друго лице при што го лишува од слобода и од другите човекови права, воедно, истото не е по желба на индивидуата.

Степен на дејство: Кривично дело
Казна: 80 - 240 минути

(1)08. Убиство од прв, втор или трет степен
Убиство е незаконско кривично одземање на живот на човечко суштество или фетус во 2-ри триместар или подоцна, со злобна намера од претходната умисла. Секое незаконско одземање на живот извршено при впуштање во кривично дело се смета и за убиство.

Степен на дејство: Кривично дело
Казна: 240 - 420 минути
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom